Subgear - Experience the differenceSubgear - Experience the differenceSubgear - Experience the differenceSubgear - Experience the differenceSubgear - Experience the difference

OSTRZEŻENIE: Podczas nurkowania, należy przestrzegać zasad i zastosowania umiejętności nauczanych przez uznaną agencję certyfikującą nurkowanie. Przed rozpoczęciem udziału w jakiejkolwiek działalności nurkowej, obowiązkowe jest pomyślne ukończenie kursu nurkowania. Informacje na tej stronie nie zastępuje instrukcji takiego kursu.